Szervezeti felépítés

Feladatok

időszaki és éves számszaki beszámolók készítése,
időszaki és éves szöveges beszámolók összeállítása,
elemzések, prognózis készítése a gazdasági főigazgatóság részére
a vezetői információs rendszer kialakításában való részvétel, működtetése;
vezetői információk biztosítása; havi, negyedéves, féléves, éves jelentések készítése,
Szoros munkakapcsolat kialakítása a Kutatásszervezési- és Pályázati Irodával, a Karok és Keretgazdálkodási egység vezetőkkel.
Résztvétel a pályázat beadás előtti költségvetésének, valamint a szerződés- kötéskori költségvetés elkészítésében.
A pályázatkezelő rendszer folyamatos figyelése a terv-tény adatok összevetése, szoros kapcsolattartás a pénzügyi számviteli csoporttal, a bizonylatok összegyűjtése érdekében
a pályázatok elszámolási rend szerinti költségterveinek rögzítése. Felhasználás
figyelemmel kísérése, részelszámolások ellenőrzése, elszámolások témavezetőkkel történő egyeztetése.
pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítése.
Intézmény szintű kockázatkezelés, és ezzel kapcsolatos feladatok, intézkedésekre javaslattétel,
Intézményi honlapon található „közpénzek felhasználását” kommunikáló adatok
(„üvegzseb” törvény) folyamatos frissítése
Egyetemi szintű szakképzési támogatás felhasználás nyomon követése, feltöltése a honlapra, jelentések elkészítése,
Gazdasági Főigazgatóság honlapjának megtervezése, feltöltése, aktualizálása, interaktívvá tétele.
A munkakört érintő, valamint a gazdasági terület munkáját érintő jogszabályok napi szinten történő figyelése, javaslat a gazdálkodást érintő szabályzatok módosítására.